Ceturtdien, 27. decembrī plkst. 9.30 Augstākās tiesas senatori un tiesneši sanāks uz plēnumu, lai vēlētu Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju.

Kopš 17. septembra, kad līdzšinējo departamenta priekšsēdētāju Valerijanu Jonikānu ievēlēja par Civillietu departamenta vadītāju, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas pienākumus pildīja senatore Veronika Krūmina.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 44. panta 2. daļu Senāta departamentu un palātu priekšsēdētājus ievēlē Augstākās tiesas plēnums un priekšsēdētāju pilnvaru laiks ir pieci gadi.

Otrs plēnuma darba kārtības jautājums būs par Anitas Poļakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi.

Saeimas lēmumu par Anitas Poļakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi pieņēma 13. decembrī. Balsojums: 74 – par, 0 – pret, 1 – atturas. Tagad plēnumam jālemj, kurā Augstākās tiesas departamentā vai palātā strādās jaunā tiesnese.

A. Poļakova 1988. gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, zināšanas regulāri papildinājusi Augstākās tiesas un Tiesnešu mācību centra rīkotajos semināros un kursos, kā arī lekciju kursos FIB akadēmijā ASV, Finansu policijas akadēmijā Itālijā un vācu valodas kursos Gētes institūtā. Kopš 1999. gada A. Poļakova ir Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnese.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211