5.oktobrī tiek sasaukts Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesnešiem būs jāievēlē Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieki un Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus jāpārvēlē tādēļ, ka beidzas pašreizējo vietnieku Pāvela Gruziņa un Gunāra Aigara pilnvaru laiks. Atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 50. panta ceturtajai daļai, divus Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekus ievēlē plēnums uz septiņiem gadiem no Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāju vidus, ievērojot dzimumu vienlīdzīgas pārstāvības principu.

Augstākās tiesas plēnuma kompetence, atbilstoši likuma „Par tiesu varu” 49. panta sestajai daļai, ir no tiesnešu vidus ievēlēt vienu Centrālās vēlēšanu komisijas locekli. Kopš 1994. gada šos pienākumus pildīja senatore Valda Eilande. Tā kā šī gada jūlijā Valda Eilande atbrīvota no tiesneša amata pienākumu pildīšanas sakarā ar iziešanu pensijā, Centrālajai vēlēšanu komisijai nepieciešams jauns loceklis no tiesnešu vidus.

Augstākās tiesas plēnums notiks 5. oktobrī plkst. 15.00 Augstākās tiesas 461. zālē.
 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211