Augstākās tiesas plēnuma, kas notiks pirmdien, 15.septembrī, darba kārtībā divas vēlēšanas – jāievēl Tieslietu padomes loceklis no Augstākās tiesas tiesnešu vidus un Disciplinārtiesas loceklis no Civillietu departamenta tiesnešu vidus.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” vēlēto Tieslietu padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 4 gadi, un Civillietu departamenta tiesnesei Inārai Gardai pagājuši četri gadi Tieslietu padomes locekļa amatā. Sešus tiesnešu pārstāvjus Tieslietu padomē ievēlēja tiesnešu konference 5.septembrī, bet viens jāievēl Augstākās tiesas plēnumam.

Savukārt Disciplinārtiesas loceklis no Civillietu departamenta jāpārvēl, jo viens no līdzšinējā sastāva – Aldis Laviņš – vairs nav Augstākās tiesas tiesnesis, jo ievēlēts Satversmes tiesas priekšsēdētāja amatā. Saskaņā ar Tiesnešu disciplināratbildības likumu Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

Augstākās tiesas plēnums notiks 461.zālē, sākums plkst.9.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211