Piektdien, 11.martā notiks Augstākās tiesas plēnums, kurā tiesneši analizēs un vērtēs tiesas darbu 2010.gadā.

Plēnumā 2010. gada darbu izvērtēs un par uzdevumiem 2011. gadam ziņos visi Senāta departamentu un tiesu palātu priekšsēdētāji, kā arī Judikatūras nodaļas un Administrācijas vadītāja.

Piedalīties plēnumā aicināts arī ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs.

Plēnuma darba kārtību skatīt šeit.

 

Statistikas dati, kas pieejami arī mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika”, rāda, ka 2010.gadā Augstākās tiesas tiesvedībā bija 7440 lietas, kas ir par 753 lietām vairāk kā iepriekšējā gadā.

2010.gadā Augstākajā tiesā izskatītas pavisam 4518 lietas. Senātā izskatīti 69%, bet tiesu palātās – 52% no tiesvedībā esošajām lietām. Gandrīz pusē jeb 41% no lietām, kas skatītas Senātā, pieņemts lēmums atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību un pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā.

Nepabeigto lietu atlikums gada beigās Augstākajā tiesā kopumā bija 2922 lietas, gandrīz puse no tām – 1317 – ir Civillietu tiesu palātā.

Valsts piešķirtais finansējums Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai 2010.gadā bija Ls 2 384 376, kas ir par 19% mazāk nekā 2009.gadā. Atlīdzībām piešķirtais finansējums samazināts par 13%, preču un pakalpojumu iegādei – par 11%. Ar piešķirto budžetu Augstākā tiesa nevarēja pilnībā nodrošināt vienu no savām pamatfunkcijām – tiesu prakses analīzi, bez finansējuma bija jānodrošina arī jaunizveidotās Tieslietu padomes darbs.

 

Plkst.14.00 notiks preses konference. Tajā uz žurnālistu jautājumiem atbildēs Augstākās tiesas vadība.

Žurnālistiem caurlaides uz plēnumu un preses konferenci jāpiesaka Komunikācijas nodaļā par tālruni 67020396.
 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396