Par Disciplinārtiesas locekli no Senāta Administratīvo lietu departamenta Augstākās tiesas plēnums 2. maijā ievēlēja senatori Vēsmu Kaksti.

Disciplinārtiesa, kas tiek sasaukta Augstākās tiesas Senātā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, tika izveidota 2010. gadā un tās sastāvā no Administratīvo lietu departamenta bija ievēlēti senatori Andris Guļāns un Normunds Salenieks. Tā kā senators Salenieks pārgājis darbā Senāta Civillietu departamentā, plēnumam bija jāievēl cits pārstāvis.

Tiesnešu disciplinārās atbildības likums nosaka, ka Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas Senāta tiesneši - pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta.

Augstākās tiesas plēnums pārvēlēja arī tiesnešu pārstāvi Centrālajā Vēlēšanu komisijā, šo amatu atkārtoti uzticot senatoram Pēterim Dzalbem.

Likums "Par Centrālo vēlēšanu komisiju" nosaka, ka Saeima ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās sanākšanas izveido Centrālo vēlēšanu komisiju, kuras sastāvā ir astoņi Saeimas ievēlēti locekļi un viens loceklis, ko no tiesnešu vidus ievēl Augstākā tiesa savā plēnumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211