Augstākās tiesas plēnums 10. jūnijā senatora amatā apstiprināja Normundu Salenieku, kurš pienākumus pildīs Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Savukārt senatori Edīti Vernušu plēnuma sēdē nolēma pārcelt no Senāta Administratīvo lietu departamenta uz Senāta Civillietu departamentu. Tā kā viņa specializējusies civiltiesībās un civilprocesuālajās tiesībās, vēlas turpinās darbu tieši šajā nozarē. Jaunos amata pienākumus E. Vernuša sāks pildīt šī gada 1.augustā.

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija 2005. gada 27. maijā, izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu Normunda Salenieka apstiprināšanai Augstākās tiesas tieneša amatā. Saeima 9. jūnijā ar 80 balsīm „par” viņu apstiprināja par Augstākās tiesas tiesnesi.

N. Salenieks dzimis 1970. gadā Rīgā. 1992. gadā absolvējis Iekšlietu ministrijas akadēmiju, iegūstot augstskolas diplomu tiesību zinātnēs, savukārt 1997. gadā ieguvis jurista kvalifikāciju Latvijas Universitātē. 1996. gada janvārī viņš iecelts par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas administratīvo tiesnesi, bet 1996. gada decembrī – par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi. No 1999. gada tiesneša pienākumus pilda Rīgas apgabaltiesā.

N. Salenieks ir viens no Administratīvā procesa likuma projekta autoriem un saistībā ar administratīvā procesa jautājumiem uzstājies ar priekšlasījumiem vairākās konferencēs.

Pozitīvu atsauksmi par N. Salenieku devusi Augstākās tiesas Senāta senatore Veronika Krūmiņa, kas agrāk pildījusi Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka pienākumus. Viņa uzsver N. Salenieka kā apgabaltiesas tiesneša korekto attieksmi pret rajona un pilsētas tiesas tiesnešiem. Viņš vienmēr bijis atsaucīgs, izskaidrojot neskaidros tiesību jautājumus, respektējis citu viedokli. Iepazīstoties ar tiesneša spriedumiem, V. Krūmiņa secina, ka tie ir izvērsti, korekti, labi argumentēti un tajos ir laba juridiskā valoda.

E. Vernuša Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā par senatori tika apstiprināta 2003. gada 29. decembrī. Pirms tam par tiesnesi strādāja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā. No 1995. gada līdz 1999. gadam tiesneša amata pienākumus pildījusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, savukārt no 1990. gada bijusi Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnese.