Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce piektdien, 21.februārī, nolēma Satversmes tiesas tiesneša amatam, virzīt Civillietu departamenta tiesnesi Aldi Laviņu.  

Par Aldi Laviņu nobalsoja 33 Augstākās tiesas tiesneši, par otru kandidāti - Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Ludmilu Poļakovu - balsoja seši tiesneši.

Aldis Laviņš savu kandidēšanu pamatoja ar bijušā Satversmes tiesas priekšsēdētāja Gunāra Kūtra uzaicinājumu, kurš to izteicis, novērtējot līdzšinējo tiesneša darbību.

„Satversmes tiesas noteiktie standarti attiecībā uz likuma normu interpretāciju uz valsts tiesību izpratni ir ar ļoti lielu autoritāti, es uz tiem raugos ar lielu cieņu un ar lielu pietāti. Un pilnīgi noteikti apzinos, ka līdz tādam līmenim man savas zināšanas vēl būs krietni jāpapildina. Tas ir liels izaicinājums, taču vienlaikus sniedz iespējas attīstīt un pilnveidot profesionālās iemaņas,” norādīja Aldis Laviņš.

Savukārt Civillietu departamenta tiesnesis Kalvis Torgāns, kas devis rekomendāciju Alda Laviņa kandidatūrai, atzina, ka to darījis ar divējādām jūtām. No vienas puses saprotot, ka tā ir laba iespēja tiesnesim pilnveidoties, bet no otras puses - tāds perspektīvs tiesnesis vajadzīgs arī Augstākajai tiesai. Taču saprotot, ka tādi izaicinājumi tiesneša amatā negadās bieži, viņš tomēr devis rekomendāciju Aldim Laviņam un aicināja plēnumu balsot par viņa kandidatūru.

Aldis Laviņš tiesneša amata pienākumus pilda kopš 1999.gada. Līdz 2003.gadam viņš bija Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesis, 2003.-2004.gadā Rīgas apgabaltiesas tiesnesis. 2004.gadā kļuva par pirmo Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju, bet 2008.gadā uzaicināts par senatoru Augstākajā tiesā - sākumā Administratīvo lietu departamentā, pēc tam Civillietu departamentā.

Aldis Laviņš 1996.gadā absolvējis Latvijas Policijas akadēmiju, iegūstot jurista kvalifikāciju. 1997.gadā ieguvis maģistra grādu Latvijas Policijas akadēmijā, 2002.gadā sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē. Šobrīd studē LU doktorantūrā.

Lai kļūtu par Satversmes tiesas tiesnesi, kandidātam vēl jāsaņem Tieslietu padomes saskaņojums un tad par Satversmes tiesas tiesnesi balsos Saeima.

Vakanta tiesneša vieta Satversmes tiesā radusies tādēļ, ka 24.martā beigsies Satversmes tiesas tiesneses Aijas Brantas pilnvaras, kuru šajā amatā Saeima pirms 10 gadiem apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu Saeima citu tiesnesi apstiprina pēc tās pašas institūcijas priekšlikuma, kura bija izvirzījusi iepriekšējā tiesneša kandidatūru.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211