Ceturtdien, 22. februārī plkst 12. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz sarunu Latvijas žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu un problēmām.

Tiesas priekšsēdētājs konferencē analizēs 2006.gada statistikas datus, kas kopš šodienas jau arī ir pieejami mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Statistika”.

Skaitļi liecina, ka būtiski pieaudzis Augstākās tiesas Senāta darba apjoms, kas izskaidrojums gan ar tiesnešu skaita pieaugumu Rīgas apgabaltiesā, gan sabiedrības tiesiskās apziņas palielināšanos un vēlmi strīdus risināt tiesā. Pārslogota ir arī apelācijas instance, it īpaši Civillietu tiesu palāta. Kopš 2000. gada Civillietu tiesu palātā saņemto lietu skaits dubultojies.

Administratīvā darba pārskatu sniegs Administrācijas vadītāja Anita Kehre. 2006. gads bija otrais šis struktūrvienības gads darbības gads, kura laikā būtiski uzlabojies Augstākās tiesas materiāli tehniskais nodrošinājums, aktivizēta starptautiskā sadarbība, celta tiesnešu un tiesas darbinieku profesionālā kvalifikācija.

Pārmaiņas skārušas arī Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu, jo darbu sākusi Judikatūras datubāze.

Un protams, viena no pēdējā laika aktualitātēm – Sūdzību nodaļas izveide. Kādi bija kandidātu atlases kritēriji un ko turpmāk Latvijas sabiedrība var sagaidīt no šis jaunās struktūras –par to un citām šībrīža aktualitātēm vairāk preses konferencē.

Esiet laipni gaidīti Augstākajā tiesā! Caurlaides iepriekš jāpiesaka par tālruni 7020396.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367