Ceturtdien, 13. martā plkst. 12.00 Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz sarunu žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu gan aizvadītajā gadā, gan savā pilnvaru termiņa septiņgadē kopumā.

2007. gadā notikušas pārmaiņas Augstākās tiesas struktūrā un vadībā. Mainījušies divu departamentu vadītāji, izveidota jauna – Sūdzību izskatīšanas nodaļa, 2008. gada sākumā izveidota jauna Administrācijas nodaļa – personāla nodaļa. Ir apstiprināta Augstākās tiesas darbības stratēģija 2007. – 2010. gadam, kurā definētas četras prioritātes: profesionāla un taisnīga tiesas spriešana, vienveida tiesu prakses veidošana, sabiedrības izpratnes par tiesu varu veicināšana un labas pārvaldības principu nostiprināšana iestādes vadībā.

Tiesas priekšsēdētājs analizēs 2007.gada statistiku, kas ir pieejama arī mājas lapas www.at.gov.lv sadaļā „Tiesas informācija/ Statistika”. Mājas lapas jaunā versija tika atklāta šonedēļ, un tajā saglabāta visa iepriekšējā informācija, taču tagad ir plašākas informācijas meklēšanas un līdzdarbošanās iespējas. Lai palīdzētu orientēties jaunajā mājas lapā un atrast vajadzīgo informāciju, sagatavots drukāts ceļvedis „www.at.gov.lv lietotājiem”, kuru, tāpat kā brošūru „Latvijas Republikas Augstākā tiesa” saņems visi preses konferences dalībnieki.

Konferences noslēgumā žurnālistiem būs iespēja uzzināt tiesas priekšsēdētāja viedokli arī par citām šī brīža aktualitātēm.

Preses konference notiks Augstākās tiesas 461. telpā. Caurlaides iepriekš jāpiesaka par tālruni 67020396.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Administrācija

Autors: Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367