Piektdien, 18.oktobrī, Augstākās tiesas plēnums izvērtēs un dos atzinumu par to, vai ir pamats ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera atlaišanai no amata.

Saskaņā ar Augstākās tiesas plēnuma reglamenta 19.punktu plēnuma sēdes, kurās tiek apspriests jautājums par ģenerālprokurora atlaišanu no amata, ir slēgtas.

Pēc plēnuma plkst.12.30 Augstākās tiesas 244.telpā preses konference. Tajā piedalīsies Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un senatore Marika Senkāne, kura veica pārbaudi par to, vai ir pamats ģenerālprokurora atlaišanai no amata.

Mediju pārstāvjiem caurlaides jāpiesaka Komunikācijas nodaļā: tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv

Caurlaides saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211