Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs šodien, 13. augustā, nosūta atpakaļ Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai krimināllietas, kurā pie kriminālatbildības saukti un tiesai nodoti Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, viņa dēls Anrijs Lembergs, kā arī Ventspils uzņēmējs Ansis Sormulis, materiālus. Kriminālprocesu prokuratūra bija nodevusi Augstākajai tiesai lietas piekritības noteikšanai.

I. Bičkovičs norāda, ka Augstākās tiesas priekšsēdētājam šobrīd nav likumīga pamata noteikt lietas piekritību, jo prokuratūra nav ievērojusi Kriminālprocesa likumā noteikto lietu virzības kārtību. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 413. panta 3. daļai, prokuroram lēmums par krimināllietas nodošanu tiesai bija nekavējoši jānosūta tiesai, ievērojot Kriminālprocesa likuma 442. panta 1. un 2. daļas un 443. panta piekritības noteikumus. Gadījumā, ja tiesa, saņemot no prokuratūras krimināllietu, konstatē, ka lieta ir piekritīga citai tiesai, tā, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 444. panta noteikumiem, nodod lietu citai tiesai pēc piekritības.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzsver, ka Kriminālprocesa likuma 445. pants dod tiesības tiesai, nevis prokuratūrai, īpašos gadījumos lūgt vienu līmeni augstākas tiesas priekšsēdētājam ierosināt tai piekritīgu lietu nodot citai tiesai.

Ievērojot minētos apsvērumus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzskata, ka prokuratūras iesnieguma izskatīšanai pēc būtības šobrīd nav likumīga pamata, un iesniegumu kopā ar krimināllietas materiāliem nosūta prokuratūrai atpakaļ Kriminālprocesa likuma 413. panta 3. daļas prasību izpildei.


Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211