Trešdien, 28. jūnijā Augstākajā tiesā, piedaloties tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam, Tieslietu ministram Guntaram Grīnvaldam, kā arī datu bāzes veidotājiiem – Judikatūras nodaļas vadītājai Zigrīdai Mita un Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes doktorantam Mārim Vainovskim, svinīgi tika prezentēta jaunā Tiesu informatīvās sistēmas Judikatūras datubāze.

Uz šo notikumu bija ieradušies arī citu tiesu pārstāvji. Pasākuma noslēgumā uzrunu teica Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Bičevskis.

Judikatūras datubāzes izstrāde veikta saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28.6 panta „Tiesu informatīvā sistēma” 4. un 5. daļu, kas nosaka, ka Augstākā tiesa veido judikatūras datubāzi, bet iekļaujamās informācijas atlases un apstrādes kārtību pēc saskaņošanas ar Tieslietu ministriju nosaka Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Datubāzē tiks iekļauti visu līmeņu tiesu nolēmumi, kas, pēc A. Guļāna vārdiem, varētu būt pirmais solis vienotas tiesu prakses veidošanā. Augstākā tiesa ir izstrādājusi instrukciju, kā tiks atlasīti publicējamie nolēmumi, kuri pēc apstrādes judikatūras nodaļā nonāks datubāzē. Pašlaik šī datubāze būs pieejama tikai Tiesu informatīvās sistēmas lietotājiem, taču plānots, ka pēc gada tā būs pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

Datubāze tapusi, pateicoties M. Vainovska izstrādātajam pētījumam „Par tiesu prakses vispārinājumu veikšanas metodoloģiju”, kura mērķis bija veicināt un pilnveidot informācijas par Latvijas tiesu judikatūru pieejamību tiesnešiem, kā arī sabiedrībai. Pētījumu sekmīgi noslēdzot, 2004. gada 9. decembrī tika noslēgta vienošanās starp Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas Latvijas biroju, Augstākās tiesas priekšsēdētāju un Tieslietu ministrijas valsts sekretāru par judikatūras datubāzes izveidi un uzturēšanu.