Trešdien, 14. maijā plkst. 17.00 Augstākās tiesas lielajā tiesas sēžu zālē 146. telpā notiks grāmatas „Administratīvais process tiesā” prezentācija.

Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs Dr.iur. senatores Jautrītes Briedes zinātniskā redakcijā. Autoru vidū ir pati senatore Jautrīte Briede, seši Senāta Administratīvo lietu departamenta senatoru palīgi – Kristīne Aperāne, Gatis Bārdiņš, Inga Bērtaite, Inga Bite-Perceva, Marina Borkoveca un Konstantīns Vaivods, Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante un Tieslietu ministrijas valsts sekretāra padomniece Ieva Višķere, arī citi pazīstamie tiesību pētnieki - Mārtiņš Paparinskis, Jānis Pleps un Sandijs Statkus, kā arī Tieslietu ministrijas juriskonsulte Asnate Kalniņa un zvērināta advokāta Romualda Vonsoviča biroja jurists Dainis Lasmanis.

Grāmatas priekšvārdu sagatavoja Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Valerijans Jonikāns, kurš veiksmīgi vadīja Senāta Administratīvo lietu departamenta darbu no 2004. līdz 2007. gadam.

Grāmatā ir plaši aplūkoti administratīvā procesa tiesā svarīgākie jautājumi, norādot gan uz administratīvā procesa teorijas atziņām, gan uz tiesu praksi, kas jau nostiprinājusies Administratīvā procesa likuma darbības četros gados. Grāmatu izdod VSIA „Latvijas Vēstnesis”.

Ņemot vērā, ka lielākā daļa grāmatas autoru un arī zinātniskā redaktore ir cilvēki, kas strādā Augstākajā tiesā, grāmatas prezentācija ir nozīmīgi svētki arī pašai Augstākajai tiesai.

Aicinām interesentus uz grāmatas atvēršanas svētkiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211