Atsaucoties Augstākās tiesas aicinājumam pašvaldībās, kurās dzimuši Latvijas Senāta (1918–1940) senatori, godināt Latvijas tiesu sistēmas pamatlicējus, Priekuļu pašvaldība 14.septembrī savam novadniekam – Veselavā dzimušajam senatoram Kārlim Ozoliņam – veltītajos pasākumo aicināja piedalīties arī Augstākās tiesas priekšsēdētāju un tiesnešus.

Kārlis Ozoliņš bija viens no pirmajiem sešiem senatoriem, kas sāka darbu jaunizveidotajā Latvijas Senātā 1918.gada decembrī. Viņš bija Senāta Civilās kasācijas departamenta priekšsēdētājs no tā izveidošanas 1919.gadā līdz pat savai nāvei 1933.gadā. No 1931. līdz 1933.gadam Kārlis Ozoliņš bija arī Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs.

“Novada iedzīvotājiem jābūt lepniem, ka viens no tiesiskas Latvijas valsts pamatlicējiem dzimis pie mums, Veselavā. Ir jāzina savu vēsturi un un jāparāda mūsu izcilus novadniekus,” saka Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone.

Kārļa Ozoliņa piemiņai netālu no viņa dzimtās mājas kuplos jauns ozoliņš, ko pašvaldības domes priekšsēdētāja iestādīja kopā ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāju Jāni Grīnbergu. Vieta ozoliņam īpaša – tas kuplos Latvijas pirmkaroga laukumā, kas ierīkots karoga autora Jāņa Lapiņa dzimtas māju vietā, kas atradušās kaimiņos ar senatora Kārļa Ozoliņa dzimtajām mājām.

Pēc tam uz Kārlim Ozoliņam veltīto pasākumu Veselavas muižā bija pulcējies kupls skaits Cēsu un Priekuļu novadu bijušo un esošo juristu. Klātesošie noklausījās stāstījumu par Kārli Ozoliņu un noskatījās dokumentālo filmu “Senatori”, noslēgumā baudīja koncertu, kurā skanēja pamatā Emīla Dārziņa dziesmas. Komponistam bija ciešas saites ar senatoru Kārli Ozoliņu – viņu bērni pianists Volfgangs Dārziņš un gleznotāja Anna Ozoliņa bija ģimene, kas kopa latvisko kultūru gan Latvijā, gan trimdā.

“Simtgade nav tikai skaitlis, to veidoja dzīvi cilvēki,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tādēļ Augstākā tiesa, gatavojoties Senāta simtgadei, visa gada garumā godina savus priekštečus – senatorus. “Mēs neizgudrojam jaunu riteni, bet pilnveidojam un turpinām attīstīt savu priekšgājēju iesākto. Viņi ir mūsu pamati, mūsu saknes, ko šodien cieņpilni godinām,” tā Ivars Bičkovičs.

Augstākās tiesas pateicība senatora Kārļa Ozoliņa piemiņas pasākumu iniciatoriem un organizatoriem – Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei un bāriņtiesas priekšsēdētājai Initai Jansonei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211