Otrdien, 18. decembrī ar Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoriem un Civillietu tiesu palātas tiesnešiem tikās Minhenes Ludviga Maksimiliana universitātes Juridiskās fakultātes profesors Reinholds Geimers (Reinhold Geimer).

Profesors dalījās pieredzē, strādājot ar notariāliem aktiem Vācijā. Daudzviet Eiropā, tai skaitā arī Vācijā, notariāla akta formā veidotiem līgumiem ir izpildu dokumenta spēks un tie ir līdzvērtīgi tiesu spriedumiem.

Arī Latvijā plānots mainīt līdzšinējo normatīvo regulējumu un Saeimā jau tiek skatīti Grozījumi Notariāta likumā un Civilprocesa likumā, kas paredz, ka notariālā akta formā veidotajiem naudas aizdevuma līgumiem ir izpildu dokumenta spēks, kuri turpmāk būs nododami piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam bez tiesas iesaistes.

Atbildot uz tiesnešu bažām, ka, atšķirībā no Vācijas, kur cilvēki atzīst un pilda vienošanās, Latvijas tradīcija ir strīdus risināt tiesājoties un prasot lielus nokavējuma un soda procentus, profesors Geimers norādīja, ka Vācijā notāri atsaka apstiprināt notariālus aktus, kur procentu likme būtu nesamērīga un pretrunā ar labiem tikumiem, un to stingri uzrauga Notāru padomes. Profesors atzīmēja, ka ir iepazinies ar paredzētajiem likuma grozījumiem izpildu dokumenta spēka piešķiršanai atsevišķiem notariālajiem aktiem Latvijā, un viņam šis regulējums liekoties pietiekami drošs.

Reinholds Geimers ir profesors Minhenes Ludviga Maksimiliana universitātes Civiltiesību katedrā un Salīdzinošo tiesību un starptautisko privāttiesību katedrā. Strādājis par notāru, bijis notāru sabiedrības „Prof. Dr. Geimer & Dr. Graf von Stosch” partneris Minhenē. Bez tam profesora pieredze ir arī šķīrējtiesu darbs – viņš bijis priekšsēdētājs un piesēdētājs nacionālās un starptautiskās šķīrējtiesas prāvās, Vācijas Šķīrējtiesu jurisdikcijas padomes loceklis un Starptautisko procesuālo tiesību un šķīrējtiesu zinātniskās apvienības padomes loceklis

Profesora Geimera vizīti Latvijā organizē Zvērinātu Notāru padome.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211