25.septembrī, piedaloties svinīgajā sēdē un sveicot Latvijas Republikas Prokuratūru tās izveidošanas 25.gadadienā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs atgādināja, ka prokuratūra ir tiesu sistēmas daļa, un prokuratūras ikdiena un svētki ir arī tiesu sistēmas ikdiena un svētki.

Arī prokuratūras vēsture ir tiesu sistēmas vēsture – norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, atgādinot gan Latvijas brīvvalsts dibināšanas laiku, kad prokurori darbojās pie tiesām, gan Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad Latvijas Republikas prokuratūra tika veidota no jauna. „Pilsoniskā drosmē vienā ķēdē turējās visi jaunās valsts tiesu sistēmas posmi. Latvijas tiesas nesašķēlās un pieņēma tikai Latvijas Republikas prokuratūras izmeklētās krimināllietas un valsts apsūdzību uzturēja tikai Latvijas Republikas prokurori,” atgādināja Augstākās tiesas priekšsēdētājs, uzsverot, ka tiesas un Latvijas Republikas prokuratūra toreiz rādīja piemēru, kā jārīkojas valstij kritiskā brīdī.

 Augstākās tiesas priekšsēdētājs novēlēja, lai jaunā paaudze, kas pēc gadsimta ceturkšņa ienākusi Latvijas tiesu sistēmā, tur cieņā tos augsti novērtējamos principus, ko prokuratūras pamatos likuši gan tās veidotāji Latvijas brīvvalsti dibinot, gan atjaunojot neatkarību.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211