No 1. februāra Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatores amatā darbu sākusi Inguna Radzeviča. Lēmumu par Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Radzevičas iecelšanu senatores amatā 19. janvārī pieņēma Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulce.

Inguna Radzeviča dzimusi 1963. gadā. Absolvējusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti. Par tiesnesi strādā kopš 1990. gada: bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, Rīgas apgabaltiesā, no 2005. gada Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese. 2009. gadā ievēlēta par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli. Tiesnesei piešķirta pirmā kvalifikācijas klase.  

Savukārt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā, saskaņā ar Tieslietu padomes lēmumu, tiesneša pienākumus uz tiesneša vakances laiku 1. februārī sāka pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Aivars Uminskis.

Aivars Uminskis dzimis 1973. gadā. Latvijas Policijas akadēmijā ieguvis bakalaura grādu un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra grādu tiesību zinātnē. Strādājis prokuratūrā, no 2002. gada - tiesās: Latgales apgabaltiesā un kopš 2005. gada Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijā. Tiesnesim piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211