Tiesu nolēmumiem jābūt ne vien juridiski pareiziem, skaidriem un lakoniskiem, bet to saturam jābūt arī viegli uztveramam un saprotamam – secināts apkopojumā, ko sagatavojusi Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docente juridisko zinātņu doktore Elita Nīmande sadarbībā ar Augstākās tiesas Judikatūras nodaļu.

Tiesu prakses apkopojums „Tiesas nolēmumu struktūra un saturs par vairākiem vienveidīgiem noziedzīgiem nodarījumiem” apspriests Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu sapulcē un atzīts par publiskojamu.

Pētījums veikts par tiesu praksi nolēmumu struktūras veidošanā krimināllietās. Izpētīti 166 tiesu nolēmumi – notiesājoši spriedumi un vienošanās par vainas atzīšanu un sodu. Tiesu prakses apkopojumā izmantoti pirmās instances tiesu nolēmumi krimināllietās par Krimināllikuma 175.pantā (Zādzība) un 180.pantā (Zādzība, krāpšana, piesavināšanās nelielā apmērā) paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas iztiesātas 2013.gadā.

Apkopojuma beigās doti secinājumi, kas tiesām palīdzēs vienveidīgi, juridiski un terminoloģiski pareizi veidot tiesu nolēmumu struktūru un saturu.

 

Tiesu prakses apkopojums Tiesas nolēmumu struktūra un saturs par vairākiem vienveidīgiem noziedzīgiem nodarījumiem pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211