Augstākās tiesas organizētās konferences laikā 21. aprīlī tikās visu triju Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji.

Tikšanās laikā priekšsēdētāji pārrunāja Augstāko tiesu darba organizācijas atšķirības un dalījās ar labās prakses piemēriem. Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs uzsvēra, ka tiesu sistēmu efektivitāte ir visā Eiropā aktuāls jautājums. Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju un arī darbinieku tikšanās konferences laikā deva iespēju pārrunāt jautājumus, par kuriem bieži netiek plaši diskutēts – jautājumus par tiesu darba organizāciju, zinātniski analītisko nodaļu darbību, komunikāciju, kā arī iesaisti tieslietu sistēmu jautājumu risināšanā.

Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē (Priit Pikamäe) savā uzrunā norādīja, ka Augstāko tiesu darbības lauks parasti ir stingri noteikts normatīvajos aktos, tomēr Augstākajām tiesām ir iespēja arī pašām noteikt, cik nozīmīgas tās būs tieslietu sistēmas efektivitātes nodrošināšanā. To var panākt, galvenokārt kāpinot tiesu darbības kvalitāti. Konferencē piedalījās arī Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pārstāvis Alēns Lakabarats (Alain Lacabarats), kurš uzsvēra, ka Augstākās tiesas tiesnešu loma tieslietu sistēmas kvalitātes nodrošināšanā ir būtiska – Augstākās tiesas tiesnešiem ir jābūt par paraugu zemākas instances tiesu tiesnešiem. A. Lakabarats arī norādīja, ka valstīm ir jānodrošina pilnvērtīgs finansējums tiesu varai, lai stiprinātu tiesu varas neatkarību.

 Gan Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Prīts Pikamē, gan Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Rimvidas Norkus (Rimvydas Norkus) atzina, ka Latvijas Augstākās tiesas uzsāktais un īstenotais projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ir devis būtisku ieguldījumu Augstāko tiesu darba organizācijas pilnveidošanā, ļaujot smelties un pārņemt pieredzi no kolēģiem citās valstīs.

Projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” Latvijas Augstākās tiesas vadībā tiek īstenots kopš 2016. gada jūnija. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts, tajā piedalās arī Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes un Ļubļanas Universitātes. Projekta mērķis ir palielināt Augstāko tiesu administratīvo kapacitāti, uzlabot darba organizāciju, palielināt tiesu darba caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību tiesu darbam.

 

Informāciju sagatavoja Jānis Supe, projekta vadītājs