Šodien, 2. jūlijā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš nolēma Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja amatam apstiprināšanai Saeimā virzīt Sandru Strenci.

Pirms lēmuma pieņemšanas Ivars Bičkovičs un Gaidis Bērziņš tikās ar diviem kandidātiem - Juri Stukānu un Sandru Strenci. Viņus par piemērotākajiem pretendentiem konkursā atzina Tiesu administrācija un pretendentu piemērotību izvērtēja arī Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa. Tieslietu ministrs un Augstākās tiesas priekšsēdētājs abus pretendentus kā profesionāļus vērtē ļoti augstu.

Intervijas laikā Sandra Strence sniegusi skaidru redzējumu par Rīgas apgabaltiesas darbības pilnveidošanu un salīdzinoši augsto civillietu izskatīšanas termiņu samazināšanu.

Šobrīd Sandra Strence ir Rīgas apgabaltiesas tiesnese, pirms tam bijusi Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja. Viņa absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un šobrīd studē tās doktorantūrā.

Saskaņā ar likumu "Par tiesu varu" apgabaltiesas priekšsēdētāju amatā ieceļ Saeima pēc tieslietu ministra un Augstākās tiesas priekšsēdētāja kopīga priekšlikuma.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211