Senāta Krimināllietu departamentā 1.februārī tiesneša amata pienākumus sāka pildīt Rīgas apgabaltiesas tiesnese, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja Irīna Jansone. Ar Tieslietu padomes lēmumu viņai uzdots tiesneša amata vakances laikā aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi.

Irīna Jansone darbu tiesu sistēmā sākusi kā prokurore, bet kopš 1996.gada viņa ir tiesnese – 10 gadus pirmās instances tiesā, kopš 2006.gada Rīgas apgabaltiesā. 2021.gadā iecelta par apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju.

Senatora amata vakance Krimināllietu departamentā ir no pagājušā gada augusta, kad tiesneša amata pienākumus sakarā ar aiziešanu pensijā beidza pildīt Pēteris Opincāns.

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesnesi vakances laikā var aizstāt uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem. Šajā laikā Augstākā tiesa veiks kandidātu atlasi  un nodrošinās senatora amata vietas aizpildīšanu uz pastāvīgu laiku. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211