Tiesu darba kvalitāte un attīstība ir uz pareizā ceļa, par to norāda gan klientu aptauja, gan Eiropas tiesu sistēmu rādītāju apkopojums – attālināti uzrunājot Rīgas apgabaltiesas kolektīvu svinīgajā gada pārskata sanāksmē 3.decembrī, norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Sacīto priekšsēdētājs pamatoja ar diviem pētījumiem.

“Providus” veiktā tiesu klientu aptauja, kas pilotprojektā notika tieši Rīgas apgabaltiesā, parādīja, ka tiesu apmeklētāji tiesu darbu vērtē augstu – ar 4,5 ballēm no 5. Priekšsēdētājs citēja aptaujas klienta komentāru, kurā norādīts, ka Rīgas apgabaltiesas darba kvalitāte pēdējo gadu laikā ir uzlabojusies: lietas tiek izskatītas saprātīgos termiņos, uzlabojies tiesas sēžu grafiks, tiesneši kļuvuši nosvērtāki un vairāk rada objektīva tiesneša iespaidu. Vienlaikus aptaujā kā problēma norādīta tiesas sēžu sākuma kavēšana, kā arī spriedumu kvalitāte. Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja pievērsties šo un citu problēmu risināšanai.

Otrs tiesu darba rādītājs, ko minēja Aigars Strupišs, ir Eiropas Komisijas ziņojums par rezultātiem tiesiskuma jomā (EU Justice Scoreboard). Tas rāda, ka 2021.gadā ir pieaudzis tiesu neatkarības līmenis sabiedrības vērtējumā. “Tiesu neatkarība līdzās objektivitātei un kvalitātei ir viens no trijiem galvenajiem faktoriem, kas veicina sabiedrības uzticēšanos tiesu varai. Lai gan tiesu neatkarības uztvere kopumā nav augsta, tendence uz tās pieaugumu ir ļoti laba,” secināja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Skaitļi rāda, ka Latvijas tiesu sistēma ir uz pareizā ceļa. Aigars Strupišs, kurš vienlaikus ir arī Tieslietu padomes priekšsēdētājs, minēja vairākus sasniegumus Tieslietu padomes uzsāktajā ceļā uz tiesu varas neatkarību – jaunas tiesnešu atlases kārtības, vadlīnijas tiesnešu apmācībai, priekšdarbi tiesu fiskālās un organizatoriskās neatkarības nodrošināšanai. Nākamajā gadā Tieslietu padome cer panākt tiesu darbinieku atsaistīšanu no amatu kataloga, kas ļautu nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu. Tāpat jātiek skaidrībā ar Satversmes tiesas spriedumu izpildi tiesnešu atlīdzības jautājumā.

Uzrunas noslēgumā Aigars Strupišs uzsvēra – darbu daudz, un to visu nevarēs panākt bez ikviena tiesneša kvalitatīva darba: “Jo, diemžēl, katra tiesneša kļūda, katrs tiesneša pārkāpums, vai tas ir ētikas vai disciplinārpārkāpums, atmet mūs pussoli atpakaļ.”

Rīgas apgabaltiesas tiesnešiem viņš vēlēja izturību, darba kvalitāti un pozitīvu attieksmi gan pret jebkuru lietas dalībnieku, gan pret dzīvi kopumā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211