Vairāk nekā 60 Rīgas Stradiņa Universitātes Juridiskās fakultātes studenti un pasniedzēji 29.novembrī piedalījās Augstākās tiesas lekcijās attālināti Zoom platformā.

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane studentus iepazīstināja ar Senāta juridiskajiem resursiem, kas var būt noderīgi mācību procesā un pētniecisko darbu veikšanā. Tie pamatā meklējami trīs vietnēs internetā – Augstākās tiesas mājaslapā, tiesu portālā un likumu portālā. Detalizētāk klausītāji tika iepazīstināti ar Senāta judikatūras nolēmumu arhīva veidošanu un vairākiem klasifikatoriem, kas tajā pieejami.  

Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane sniedza plašu pārskatu par Tieslietu padomes darbu – tās izveidošanas vēsturi, funkcijām, tiesu sistēmai svarīgākajiem lēmumiem un atzinumiem. Tāpat plašs ieskats dots citu Eiropas valstu Tieslietu padomju aktualitātēs, īpaši pievēršoties jautājumam par Polijas Tieslietu padomes situāciju.

Komunikācijas nodaļa sniedza prezentāciju par Augstākās tiesas lomu Latvijas tiesu sistēmā, tiesas struktūru, funkcijām un statistiku. Klausītāji iepazīstināti arī ar Augstākās tiesas plēnuma un Disciplinārtiesas kompetenci. Tā kā šobrīd studentu grupām Augstāko tiesu apmeklēt klātienē nav iespējams, tika piedāvāta iespēja to darīt virtuāli, izmantojot Augstākās tiesas mājaslapā pieejamo virtuālās ekskursijas rīku, ar kura palīdzību var nokļūt tiesu zālēs, tiesas priekšsēdētāja kabinetā un citās telpās, kā arī iepazīties ar Augstākās tiesas muzeju.

Gan Universitātes, gan Augstākās tiesas pārstāvji atzina, ka arī attālinātās iespējas ir izmantojamas, lai studentiem dotu padziļinātu informāciju par Latvijas tiesu sistēmas aktualitātēm, kā arī tās darbu kontekstā ar Eiropas tiesību sistēmu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211