27. jūnijā pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā ierodas Rumānijas Ģenerālprokuratūras Nacionālā Pretkorupcijas departamenta (National Anticorruption Departament of the General prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice) delegācija.

Rumānijas pretkorupcijas speciālistu mērķis ir iepazīties ar Latvijas tiesībsargājošo iestāžu darbību, īpašu uzmanību pievēršot informācijas pieejamības un atklātības aspektam. Tādēļ Rumānijas delegācijas sastāvā ir ne tikai Nacionālā Pretkorupcijas departamenta vadītājs, virsprokurors Daniels Marius Morars (Daniel Marius Morar) un prokurori, bet arī departamenta komunikācijas dienesta speciālisti.

Ceturtdien Rumānijas Pretkorupcijas departamenta delegācija iepazīsies ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ikdienas darbu. Ar biroja darbu iepazīstinās KNAB priekšnieks Aleksejs Loskutovs un Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Inese Gaika. Rumāņiem būs iespēja ielūkoties KNAB Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas ikdienas darbā, dalīties pieredzē informācijas pieejamības un atklātuma nodrošināšanā, netraucējot izmeklēšanas darbībām. Par to stāstīs nodaļas vadītāja Diāna Kurpniece un darbinieki Alvis Vilks un Andris Vitenburgs.

Rumānijas delegācija apmeklēs arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūru. Ģenerālprokuratūras Kriminālistiskā departamenta virsprokurors Ēriks Zvejnieks sniegs ieskatu prokuratūras darbībā. Par pieredzi sadarbībā ar presi stāstīs prokuratūras preses sekretāri Dzintra Vītoliņa un Andrejs Vasks.

Rumānijā Nacionālais Pretkorupcijas departaments būtībā ir specializēta prokuratūra, kas izmeklē korupcijas lietas un atrodas Augstākās tiesas pārraudzībā. Tādēļ Rumānijas delegācijai piektdien paredzēts Latvijas Republikas Augstākās tiesas apmeklējums. Viņi tiksies ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu, iepazīsies ar Augstākās tiesas muzeju, ielūkosies Komunikācijas nodaļas darbā, bet pēc tam piedalīsies Latvijas Augstākās tiesas organizētajā apaļā galda diskusijā par tiesībsargājošo iestāžu savstarpējo komunikāciju un publisko komunikāciju, strādājot ar korupcijas lietām. Komunikācijas metodes un prakse katrā institūcijā ir citāda, tādēļ kopēja diskusija, viedokļu apmaiņa un dalīšanās pieredzē varētu būt interesanta ne tikai Rumānijas kolēģiem, bet arī pašu iestādēm. Diskusijā piedalīsies Augstākās tiesas, Ģenerālprokuratūras un KNAB vadītāji un komunikācijas un sabiedrisko attiecību darbinieki.

Rumānijas Pretkorupcijas departamenta delegācija Latvijā ierodas no Helsinkiem, kur bija līdzīgā pieredzes apmaiņas vizītē Somijā. Šīs aktivitātes notiek Eiropas Savienības finansētā un Somijas Publiskās pārvaldes institūta īstenotā Twinning projekta „Cīņas pret korupciju uzlabošana” ietvaros. Kā eksperte komunikācijas stratēģijas izstrādē šajā projektā uzaicināta Latvijas Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Anita Kehre. Viņa ir arī Rumānijas Pretkorupcijas departamenta delegācijas vizītes koordinatore Latvijā.

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211