Latvijas Senāta simtajā dzimšanas dienā 19.decembrī Augstākā tiesa ne tikai ar svinīgu pasākumu godināja Latvijas Senātu, bet arī, izvērtējot šā gada darbu, sadalīja Temīdas balvas – 2018.

 Profesionālo Temīdas balvu saņēma Administratīvo lietu departamenta tiesnese Rudīte Vīduša, Radošo Temīdas balvu Komunikācijas nodaļa, bet Īpašo Temīdas balvu – Civillietu departamenta tiesnese Edīte Vernuša.

Tiesnese savā domāšanā un būtībā – tā raksturota Profesionālās Temīdas balvas ieguvēja Rudīte Vīduša. Atzīmēts gan tas, ka viņa ir starp tiesnešiem, kas ir izskatījuši visvairāk lietu, gan tiesneses asais prāts un spēja risināt sarežģītus tiesību jautājumus. Tiesnesi raksturo atbildības izjūta un precizitāte, augsta nolēmumu rakstu kultūra un valodas kvalitāte, kā arī spēja izklāstīt sarežģītus jautājumus viegli uztveramā veidā. Pateicoties savām argumentācijas prasmēm un plašajai erudīcijai tiesību jautājumos, Rudīte Vīduša iemantojusi autoritāti ne tikai departamenta kolēģu vidū, bet plašā juristu lokā. Izvirzot tiesnesi Temīdas balvai, novērtēts arī tas, ka viņa vienmēr aktīvi pauž savu viedokli par aktuāliem tiesību jautājumiem un dara to arī netradicionālā formā – sociālajos tīklos, radoši komunicējot Twiterī arī saistībā ar profesionālām lietām.

Komunikācijas nodaļai aizvadītais gads bijis īpaši darbīgs un radošs saistībā ar Latvijas Senāta simtgadi. Daudz darba ieguldīts un daudz idejas īstenotas, organizējot pasākumus – gan tiesas iekšējos, gan tiesu sistēmai kopīgus, gan starptautiskus, gan Latvijas novados. Simtgades pasākumi veicinājuši Augstākās tiesas atpazīstamību un vairojuši tās pozitīvo tēlu gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī darījuši interesantāku dzīvi pašam tiesas kolektīvam. Komunikācijas nodaļas darbs novērtēts ar Radošo Temīdas balvu.

Tiesnesei Edīte Vernušai šis bijis īpašs gads – viņas mūža darbs novērtēts ar Triju zvaigžņu ordeni un saņemta arī Augstākās tiesas Īpašā Temīdas balva – par enerģiju, godaprātu un profesionalitāti Civillietu departamenta vadīšanā. Novērtēts, ka viņa prata izveidot departamentā tādu darba organizācijas sistēmu, kas orientēta uz galveno – lietu ātru un kvalitatīvu izskatīšanu un lietu uzkrājuma samazināšanu. Būdama departamenta priekšsēdētāja, viņa spēja tiesnešus un darbiniekus virzīt uz šo rezultātu, un lietu uzkrājums būtiski samazinājās. Atzīmēts, ka Edīte Vernuša ir autoritāte un vienmēr piedalās tiesas kopējo mērķu sasniegšanā, nebaidās paust savu viedokli, palīdz atrast risinājumu dažādām situācijām. Novērtēts Civillietu departamenta ieguldījums maksātnespējas procesu izpētē.

Saskaņā ar Temīdas balvas nolikumu Profesionālo balvu piešķir par īpašu, spilgtu, kvalitatīvu profesionālo sasniegumu, Radošo balvu – par iniciatīvu un veiksmīgām idejām, savukārt Īpašajai Temīdas balvai nominācijas nosaukumu piedāvā pieteikuma iesniedzējs, pamatojot, par ko šo balvu konkrētajā gadā pelnījis izvirzītais kandidāts. Uzvarētāji saņem ceļojošo Temīdas balvu. Tēlnieka Edvīna Krūmiņa veidotajā balvā atveidots Tiesu pils simbols – Kārļa Zemdegas skulptūra „Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211