Saeima šodien aizklātā balsojumā neatbalstīja Andreja Judina apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi. Par Judina apstiprināšanu tiesneša amatā balsoja 40 deputāti, pret bija 27, bet atturējās 22, līdz ar to viņa kandidatūra tika noraidīta.

Saeimas noraidījumu Andrejam Judinam Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkoviča nekomentē. Tas ir Saeimas lēmums, ko Augstākā tiesa pieņem zināšanai.

Andrejs Judins uz Augstāko tiesu tika aicināts kā akadēmiskās vides pārstāvis, zinātņu doktors krimināltiesībās. Augstākajai tiesai ar A.Judinu kā tiesu prakses pētnieku bijusi laba sadarbība jau daudzus gadus, viņš bijis lektors tiesnešu mācību semināros gan Augstākajā tiesā, gan Tiesnešu mācību centrā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norāda, ka A.Judins ļoti labi orientējas Latvijas tiesu spriešanas problemātikā un tiesu prakses veidošanā, tādēļ aicināts par tiesnesi Augstākajā tiesā.

Arī Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš norāda, ka Andrejs Judins ir jauns, perspektīvs jurists, ļoti labs teorētiķis krimināltiesībās, kura zināšanas Augstākā tiesa jau izmantojusi judikatūras veidošanā. Departamenta priekšsēdētājs uzskata, ka šī bija iespēja stiprināt Augstāko tiesu ne tikai ar labiem praktiķiem, bet arī labiem teorētiķiem.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211