Saeima 29.janvāra sēdē noraidīja priekšlikumu par bijušo Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu Ludmilas Poļakovas, Jāņa Tiltiņa un Ervīna Kušķa pārcelšanu darbā uz Rīgas apgabaltiesu.

Sakarā ar tiesu sistēmas reformu un Augstākās tiesas apelācijas instances – Krimināllietu tiesu palātas – likvidēšanu 2014.gada 31.decembrī bija jārisina jautājums par piecu palātas tiesnešu turpmāko karjeru. Augstākās tiesas priekšsēdētājs visus piecus tiesnešus virzīja uz četrām vakancēm kasācijas instancē – Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā, savukārt departamenta tiesnešu kopsapulce nolēma, ka tikai divi no viņiem turpinās darbu kā departamenta tiesneši. Līdz ar to palika aktuāls jautājums par pārējiem trim tiesnešiem.

Lai to risinātu, Tieslietu padome atbilstoši likumā “Par tiesu varu” noteiktajai kārtībai rosināja trīs Augstākās tiesas tiesnešus pārcelt darbā Rīgas apgabaltiesā. Saeima ar 29.janvāra lēmumu šo risinājuma variantu noraidīja.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211