Saeima 20.oktobrī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja tiesību zinātņu doktoru Erlenu Kalniņu, zvērinātu advokātu, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docentu.

Saeimas balsojums bija vienbalsīgs. Pie senatora pienākumu pildīšanas Erlens Kalniņš stāsies pēc tam, kad būs devis tiesneša zvērestu Valsts prezidentam.

Erlens Kalniņš bija pieteicies konkursā uz Senāta Civillietu departamenta senatora amatu. Departamenta senatoru kopsapulce deva pozitīvu atzinumu viņa atbilstībai šim amatam.

Uz Augstākās tiesas tiesneša amatu Erlens Kalniņš pieteicās atbilstoši likuma “Par tiesu varai” normai, ka uz Augstākās tiesas tiesneša amatu var pretendēt persona, kurai ir ne mazāk kā 15 gadu kopējais darba stāžs zvērināta advokāta amatā. Viņš 1998.gadā kļuva par zvērināta advokāta palīgu, bet 2003.gadā uzņemts zvērinātu advokātu skaitā.

Līdztekus darbībai advokatūrā kopš 1998.gada Erlens Kalniņš strādā arī kā pasniedzējs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Regulāri ar referātiem uzstājies Latvijas Universitātes starptautiskajās zinātniskajās konferencēs. Kā pieaicināts lektors piedalījies Latvijas Tiesnešu mācību centra rīkotajās tiesnešu profesionālās pilnveides nodarbībās. Publicējis vairāk nekā 50 populārzinātniskus un zinātniskus rakstus dažādos juridiskos izdevumos.

Piedalījies Civillikuma komentāru sagatavošanā 1998.gada un 2002.gada izdevumos, par ko saņēmis Ministru kabineta balvu.

2005.gadā izdots Erlena Kalniņa rakstu krājums “Privāttiesību teorija un prakse”, 2010.gadā monogrāfija “Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās”. Piedalījies vairāku likumprojektu izstrādāšanā, tostarp bijis Darba likuma un Komercilkuma izstrādāšanas komisijas loceklis.

Erlenam Kalniņam ir arī tiesu darba pieredze – jurista darba gaitu sākumā viņš strādājis par tiesneša palīgu Satversmes tiesā.  

Kā zvērināts advokāts 2019.gadā saņēmis Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211