Aivars Keišs, līdzšinējais Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītājs,1. februārī ar Saeimas lēmumu apstiprināts Augstākās tiesas tiesneša amatā.

9. februārī Augstākās tiesas Plēnums lems par tiesneša nozīmēšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām. Plānots, ka Keišs varētu strādāt Civillietu palātā.

Aivars Keišs dzimis 1959. gadā Balvos. 1986. gadā absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežtehnikas fakultāti un sācis strādāt par inženieri mežkopi. 1990. – 1994. gadā bijis Baltinavas pagasta padomes priekšsēdētājs. 1994. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur ieguvis jurista kvalifikāciju, un sācis strādāt par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi. 1996. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis tiesību maģistra grādu. Kopš 1997. gada A. Keišs ir Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, specializējies civillietu iztiesāšanā. No 2005. gada tiesnesis pilda arī apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. 2006. gadā A. Keišam piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģija 2006.gada 28. decembrī, izskatot Tieslietu ministrijas iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu A. Keiša apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā. Pozitīvu atsauksmi par tiesneša darbu devis Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs M. Dudelis.

Atbilstoši likumam "Par tiesu varu" Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Par tiesneša nozīmēšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām lemj Augstākās tiesas Plēnums.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211