27. septembrī Saeima par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Intu Lauku, līdzšinējo Zemgales apgabaltiesas tiesnesi. Balsojums: 81 par, 0 pret, 0 atturas.

Inta Lauka 1982. gadā pabeigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti kā tiesību zinātņu speciāliste. Strādājusi par vecāko juriskonsulti Stučkas rajona Agrorūpnieciskajā apvienībā un paju sabiedrībā „Koknese”. No 1993. gada līdz 1996. gadam pildījusi tiesneša pienākumus Aizkraukles rajona tiesā. 1996. gadā apstiprināta par Zemgales apgabaltiesas tiesnesi, kur skatījusi gan civillietas, kas piekritīgas apgabaltiesai kā pirmās instances tiesai, gan civillietas apelācijas kārtībā. 2004. gadā tiesnesei piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Lauka ir apmeklējusi Augstākās tiesas un Tiesnešu mācību centra organizētos seminārus apgabaltiesu Civillietu tiesas kolēģijas tiesnešiem, 2007. gadā ES Twinning projekta „Starptautiskās ģimenes tiesības” ietvaros piedalījusies konferencē „Tieslietu sistēmas reforma, ētika un caurskatāmība”, kā arī pati bijusi lektore - lasījusi lekcijas par maksātnespējas procesu Tiesnešu mācību centrā un par cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem tiesnešiem Zemgales apgabaltiesā, Aizkraukles, Bauskas, Jēkabpils, Tukuma, Dobeles un Jelgavas tiesās. Bez tam I. Lauka veic zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju darbības pārbaudi, sniedz atzinumus Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģijai par Zemgales apgabaltiesas teritorijā esošo pirmās instances – Aizkraukles, Jēkabpils, Bauskas rajonu – tiesu tiesnešu darbu. 2005. gadā I. Lauka saņēmusi Tiesu Administrācijas Atzinības rakstu un 2006. gadā Tieslietu ministrijas II pakāpes Atzinības rakstu un Sudraba spalvu.

Pozitīvu atsauksmi I. Laukas virzīšanai par Augstākās tiesas tiesnesi devusi Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja I. Preisa un Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Rita Saulīte. 31. augusta sēdē Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu viņas apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā. Pozitīvu atzinumu deva arī Saeimas Juridiskā komisija.

Atbilstoši likumam "Par tiesu varu", pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Pēc pozitīva Saeimas lēmuma Augstākās tiesas Plēnums lemj par tiesneša apstiprināšanu kādā no tiesas struktūrvienībām.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211