Šodien Saeima apstiprināja jaunu Augstākās tiesas tiesnesi. Pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma par tiesnesi Augstākajā tiesā iecelts Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Jānis Tiltiņš.

Balsojums par Tiltiņa apstiprināšanu bija vienbalsīgs.

Jānis Tiltiņš dzimis 1969. gadā. Augstāko juridisko izglītību un maģistra grādu tiesību zinātnēs ieguvis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

1994. gadā sāka pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, 2003. gadā iecelts par tiesnesi Rīgas apgabaltiesā.

Papildus izglītojies Latvijas Tiesnešu mācību centra, Augstākās tiesas, Iekšlietu ministrijas, Latvijas Policijas akadēmijas semināros un kursos.

Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā tiesnesis pildīs savus pienākumus, noteiks Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211