Saeima 14. februārī apstiprināja Kalvi Torgānu un Rudīti Vīdušu par Augstākās tiesas tiesnešiem bez pilnvaru termiņa ierobežojumiem.

Par Torgāna apstiprināšanu nobalsoja 75 Saeimas deputāti, pret – 0, atturējās – 0. Par Vīdušu 72, pret – 1, atturējās – 1.

K. Torgāns dzimis 1939.gadā, ir juridisko zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Civiltiesisko zinātņu katedras profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. K. Torgāns ir 178 zinātnisku publikāciju un grāmatu autors, Civillikuma un Civilprocesa likuma komentāru līdzautors un zinātniskais redaktors. Vadījis vairāku grantu un programmu izpildi, šobrīd viņa vadībā tiek ieviesta programma par Latvijas privāttiesību piemērošanu un pilnveidošanu Eiropas Savienības ietvaros.

R. Vīduša dzimusi 1974.gadā, 2004.gadā beigusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti. Strādājusi par senatora palīdzi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, par tiesnesi Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā. Kopš 2007.gada 1.februāra ir Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu izpildītāja.

Par to, kurā no Augstākās tiesas struktūrvienībām strādās jaunievēlētie tiesneši, lems Augstākās tiesas plēnums. K. Torgānam līdz tam vēl jānodod tiesneša zvērests Valsts prezidentam, jo viņš tiesneša amatā stājas pirmo reizi.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pats: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 7020396, 28652211