Saeimas Juridiskā komisija 14.aprīlī atbalstījusi trīs tiesnešu – Ināras Gardas, Veronikas Krūmiņas un Ingunas Radzevičas – virzīšanu apstiprināšanai Saeimā par Augstākās tiesas tiesnesēm. Paredzēts, ka Saeima par tiesnešu apstiprināšanu amatos lems 21.aprīlī.

Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģija 2005.gada 3. un 4.martā, izskatot Augstākās tiesas priekšsēdētāja iesniegtos materiālus, deva pozitīvu atzinumu V.Krūmiņas un I.Gardas apstiprināšanai, bet 8.aprīļa sēdē – Ingunas Gardas apstiprināšanai Augstākās tiesas tiesneša amatā.

Veronika Krūmiņa dzimusi 1964.gadā Rīgā. 1987.gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti Tiesību zinātņu specialitātē, kur ieguvusi jurista kvalifikāciju. 1990.gadā beigusi pārkvalifikācijas kursu starptautisko ekonomisko attiecību specialitātē J.Bojāra vadītajā Starptautisko attiecību institūtā. No 1999. – 2003.gadam V.Krūmiņa bijusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese, no 2003.- 2005.gadam – LR Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece. 2005.gada janvārī V.Krūmiņa iecelta Administratīvās apgabaltiesas tiesneses amatā. V.Krūmiņa ir piedalījusies Administratīvā procesa likuma izstrādes darba grupā. Darbojusies vairākos starptautiskos projektos. Lasa lekcijas Tiesnešu mācību centrā un Valsts Administrācijas skolā.

Ināra Garda dzimusi 1960.gadā Siguldā. 1983.gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti Tiesību zinātņu specialitātē, kur ieguvusi jurista kvalifikāciju. Par tiesnesi strādā kopš 1987.gada – sākotnēji Stučkas (Aizkraukles) rajona tautas tiesā, līdz 1993.gadam bijusi arī šīs tiesas priekšsēdētāja. No 1996. – 2001.gadam bijusi Zemgales apgabaltiesas tiesnese, kopš 2001.gada Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. I.Garda piedalījusies semināros un kursos Latvijā un ārvalstīs. Strādā Tiesnešu mācību centra mācību programmu darba grupā, organizējusi tiesas piesēdētāju un tiesas darbinieku apmācības.

Inguna Radzeviča dzimusi 1963.gadā Rīgā. 1989.gadā absolvējusi Latvijas Valsts Universitāti Tiesību zinātņu specialitātē, kur ieguvusi jurista kvalifikāciju. No 1990. līdz 2001.gadam I.Radzeviča bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, kopš 2001.gada – Rīgas apgabaltiesā. 2001.gadā Tiesnešu Kvalifikācijas kolēģija piešķīrusi I.Radzevičai otro kvalifikācijas klasi. Lasījusi lekcijas rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešiem Tiesnešu mācību centrā.

Atbilstoši likumam "Par tiesu varu" Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lūdz Saeimu apstiprināt tiesnesi amatā. Par tiesneša nozīmēšanu kādā no Augstākās tiesas struktūrvienībām lemj Augstākās tiesas Plēnums.