Lai palīdzētu interesentiem atrast nepieciešamos Augstākās tiesas spriedumus un lēmumus, Augstākā tiesa sagatavojusi informatīvu ceļvedi par trīs dažādiem nolēmumu meklēšanas ceļiem.

Pirmkārt, Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv ir pieejami judikatūras nolēmumi. Tie ir tiesas spriedumi un lēmumi, kam ir nozīme saskaņotas tiesu prakses veidošanā un ko atlasa Augstākās tiesas Judikatūras nodaļa sadarbībā ar departamentiem. Judikatūras nolēmumi ir sistematizēti vairākos klasifikatoros, kas palīdz vajadzīgā meklēšanā.

Otrkārt, kopš 2013.gada 1.septembra spēkā stājušies tiesas spriedumi, kā arī Krimināllietu departamenta lēmumi tiek publicētu portālā www.tiesas.lv. Diemžēl nolēmumu meklēšana šajā vietnē ir visai sarežģīta, tādēļ Augstākās tiesas informatīvajā materiālā sniegti ieteikumi, kā veiksmīgāk atrast vajadzīgo.

Visbeidzot trešā iespēja – nolēmumi, kas nav publiskajās datubāzēs, jautājami Augstākās tiesas Kancelejā vai Dokumentu pārvaldības nodaļas arhīvā, žurnālistiem – Komunikācijas nodaļā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 28.2 panta piekto daļu nolēmumi tiek publicēti un izsniegti anonimizētā veidā, aizsedzot to informācijas daļu, kas atklāj fiziskās personas identitāti.  

Šī un cita informācija – Augstākās mājaslapas sadaļā „Tiesvedība” informatīvajā ceļvedī „Kur meklēt Augstākās tiesas nolēmumus?

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211