Mediācijas likums ir spēkā kopš pērnā gada jūnija, bet 2015.gada 1.janvārī spēkā stājās no Mediācijas likuma izrietošais regulējums attiecībā uz tiesas ieteiktu mediāciju. Proti, tiesnesim ir pienākums ieteikt pusēm izmantot mediāciju strīda izšķiršanai visās prasības kārtības civillietās.

Mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Savukārt tiesas ieteikta mediācija ir mediācija, kuru vada mediators, ja tiesvedības gaitā, kamēr lietas izskatīšana pēc būtības nav pabeigta, puses pēc tiesas vai tiesneša ieteikuma izteikušas gribu atrisināt domstarpības, izmantojot mediāciju. Mediācija pusēm iesakāma gan pirmajā instancē, gan apelācijas instancē, tai skaitā Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā, un vajadzības gadījumā nav aizliegts arī kasācijas instancē.

Tiesnesis vai tiesa aicina puses izvēlēties mediatoru no sertificētu mediatoru saraksta, bet tas neliedz pusēm izvēlēties arī citu mediatoru, kas nav šajā sarakstā. Sertificētu mediatoru saraksts atrodams Mediācijas padomes mājaslapā www.mediacija.lv.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese un Eiropas tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME) valdes locekle no Latvijas Zane Pētersone informē, ka kopā ar Sertificētu mediatoru padomi ir izstrādāts informācijas materiāls, ko tiesas var izmantot, informējot lietu dalībniekus. Informācija par mediāciju atrodama tiesu kancelejās, arī Augstākās tiesas Kancelejas Departamentu sekretariātā un Civillietu tiesu palātas sekretariātā, kā arī informācija stendā pie ieejas.

 

Informatīvo materiālu par mediāciju skatiet šeit. PDF formātā skatīt šeit.