Svinīgajā pasākumā Augstākajā tiesā, kas bija veltīts Latvijas valsts dibināšanas 92. gadadienai un Augstākās tiesas jubileju gadam, bija vēsturisks brīdis - pirmo reizi tika pasniegtas Augstākās tiesas 20 gadu Izdienas nozīmes.

Tās saņēma tiesneši un darbinieki, kuri Augstākajā tiesā nostrādājuši 20 gadus kopš atjaunotās neatkarīgās Latvijas Republikas Augstākās tiesas pirmsākuma 1990. gadā.

20 gadu Izdienas nozīmes saņēma deviņi senatori un tiesneši - Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš, senatore Anita Nusberga un bijušais senators Vilnis Vietnieks, Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs un senatore Mārīte Zāģere, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars un tiesnesis Raimonds Grāvelsiņš, Krimināllietu tiesu palātas tiesneses Ludmila Poļakova un Ramona Nadežda Jansone, kā arī pieci darbinieki - šoferis Valdis Straume, Dokumentu pārvaldības nodaļas vecākā konsultante Inta Ķirse un vecākā speciāliste Anda Straume, Finanšu un saimniecības nodaļas vecākais speciālists Edgars Janeks un Senāta Krimināllietu departamenta konsultante Ausma Garkalne.

Izdienas nozīme ir Augstākās tiesas apbalvojums, kuru piešķir tiesnešiem un darbiniekiem par ilggadēju un godprātīgu darbu Augstākajā tiesā. Apbalvojums dibināts 2005. gadā, atzīmējot Augstākās tiesas darbības 15. gadadienu.

Nozīmei, ko apstiprinājusi Valsts heraldikas komisija, ir četri veidi: Desmit gadu nozīme, Piecpadsmit gadu nozīme, Divdesmit gadu nozīme un Divdesmit piecu gadu nozīme. Nozīmē attēlots starptautiski atzīts tiesu varas simbols un Latvijas Republikas tiesnešu amata ķēdes centrālais elements fascijs – ar saiti apsiets rīkšu saišķis, kurā iesiets cirvis un kuru apņem ozola lapas.

2010. gadā maijā Augstākā tiesa atzīmēja 20 gadus, kopš tika atjaunota Latvijas Republikas Augstākā tiesa, bet oktobrī – 15 gadus, kopš 1995. gadā izveidota Augstākās tiesas Senāts un Tiesu palātas.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211