Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Augstākās tiesas vēsturē ir divi vēsturiski nozīmīgi gadi – 1990.gads, kad atjaunotajā Latvijas valstī tika izveidota neatkarīga Latvijas Republikas Augstākā tiesa, un 1995.gads, kad sāka darboties trīspakāpju tiesu sistēma ar kasācijas instanci Augstākajā tiesā.

Tā kā abiem notikumiem šogad ir apaļas jubilejas – 25 gadi kopš 1990.gada un 20 gadi kopš 1995.gada, Augstākās tiesas apbalvojums – Izdienas nozīmes – šogad tika pasniegtas nevis Valsts svētku pasākumā novembrī, kā ierasts, bet ātrāk – 2.oktobrī, atzīmējot Senāta un tiesu palātu izveidošanas 20.gadadienu.

Šīgada Izdienas nozīmju pasniegšanai vēl jo īpašu akcentu deva tas, ka pirmoreiz tika pasniegtas arī Zelta nozīmes – par 25 Latvijas Republikas Augstākajā tiesā nostrādātajiem gadiem. Tās piešķirtas Civillietu departamenta tiesnesei Mārītei Zāģerei un konsultantam Zigmantam Gencam, Krimināllietu departamenta tiesnesei Anitai Nusbergai un konsultantei Ausmai Garkalnei, Judikatūras nodaļas vadītājam Pāvelam Gruziņam, Civillietu tiesu palātas konsultantam Gunāram Aigaram, Dokumentu pārvaldības nodaļas vecākajai konsultantei Intai Ķirsei un vecākajai speciālistei Andai Straumei, Augstākās tiesas tiesnesei Ludmilai Poļakovai un bijušam tiesnesim Raimondam Grāvelsiņam.

Izdienas nozīme izveidota un Valsts heraldikas komisijas apstiprināta 2005.gadā, atzīmējot Augstākās tiesas darbības atjaunošanas 15.gadadienu. Nozīmi piešķir tiesnešiem un darbiniekiem par ilggadēju godprātīgu darbu tiesā. Ir četru veidu nozīmes: par 10, 15, 20 un 25 Augstākajā tiesā nostrādātiem gadiem, kas tiek skaitīti kopš jaunās valsts tiesas sākuma – 1990.gada.

Augstākās tiesas Izdienas nozīmē izmantots starptautiski atzīts tiesu varas simbols – ar saiti apsiets rīkšu saišķis, kurā iesiets cirvis un kuru apņem ozola lapas. Līdz 1940.gadam tas bija Latvijas tiesneša amata ķēdes centrālais elements. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211