Lai fiksētu un saglabātu vēsturei bijušā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna profesionālo un cilvēcisko dzīves pieredzi, Augstākā tiesa izveidojusi videointerviju ciklu – trīs sarunas ar Andri Guļānu – tiesnesi, Augstākās tiesas priekšsēdētāju un personību.

Par tiesneša amatu ar Andri Guļānu sarunājas viņa bijušais palīgs Jānis Geks, par Guļāna laiku Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā – žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte, par viņu kā personību – žurnāla “Klubs” galvenais redaktors Aivars Pastalnieks. No šīm sarunām izveidota arī īsfilma par Andri Guļānu.

Andris Guļāns bija otrais Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc neatkarības atjaunošanas. Vadīja Augstāko tiesu un bija Latvijas tiesu sistēmas pirmā persona 14 gadus – no 1994.gada līdz 2008.gadam. Šajā laikā tiesu sistēmā notika būtiska transformācija no padomju sistēmas uz Rietumu tiesību sistēmu, Latvija iestājās Eiropas Savienībā un Eiropas tiesību telpā integrējās arī Latvijas tiesu sistēma. Augstākajā tiesā atjaunoja kasācijas instanci – Senātu, no jauna izveidoja Administratīvo lietu departamentu. Izveidojot Augstākās tiesas administrāciju, tiesas spriešana tika nodalīta no administrēšanas. Paplašinājās judikatūras pieejamība.

Andrim Guļānam sarunās tiek jautāts par tiesnešu spēju mainīties, par Augstākās tiesas tiesnešu sadalīšanu darbam Senātā un Tiesu palātās, par tiesnešu “ne no tiesas” izvēli darbam Administratīvo lietu departamentā utt.

Sarunās Andris Guļāns ir atklāts – runā gan par savas dzīves un darba veiksmēm, gan neveiksmēm. Arī par publiskiem skandāliem, lielākais no kuriem bija grāmatas “Tiesāšanās kā ķēķis” iznākšana, un iekšējām nesaskaņām Augstākajā tiesā.

Temīdai Andris Guļāns kalpojis 43 gadus, un 41 no tiem bijis tiesnesis. Tas ir viņa mūža darbs. Sarunās ir jautājumi gan par tiesneša zvērestu, gan vecuma “latiņu” jaunam tiesnesim, gan par viņa ieiešanu Senāta Administratīvo lietu departamentā.  

Savukārt sarunā ar Andri Guļānu kā personību uzzinām, ka jurisprudences ceļu viņš, iespējams, izvēlējies mātes taisnīguma izjūtas dēļ, bet savu piederību Sēlijai sācis izjust, strādājot Augstākajā tiesā. Viņš ir godīgs, atbildot par dzīves pārbaudījumiem, un atklāts, runājot par savu rīcību motīviem.  

Gan īsfilma, gan sarunas pieejamas:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211