Satversmes tiesa ierosinājusi lietu par Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta veidošanas kārtību.

Lieta ierosināta pēc Valsts kontroles pieteikuma, kurā norādīts, ka šobrīd Ministru kabinets var grozīt neatkarīgo institūciju budžeta pieprasījumus bez institūciju piekrišanas. Valsts kontrole uzskata, ka šāda kārtība neatbilst varas dalīšanas principam un apdraud neatkarīgo institūciju finansiālo un funkcionālo neatkarību.

Augstākā tiesa atbalsta Valsts kontroles padomes pieteikumu un uzskata, ka neatkarīgajām institūcijām ir jānosaka īpašs statuss un jānodrošina finansiālā neatkarība. Jau 2009.gada 8.oktobrī tika sasaukts Augstākās tiesas plēnums, kurā tika nolemts aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nodrošināt Augstākās tiesas budžeta finanšu analīzi tādā pašā procedūrā, kāda noteikta Saeimas budžeta finanšu analīzei, tas ir, noteikt, ka budžeta pieprasījums līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Saeimā bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms.

Augstākā tiesa uzskata, ka Augstākās tiesas budžeta samazinājums bez argumentācijas un saskaņošanas ir pretrunā valsts pamatlikumam. Šāda rīcība demokrātiskā un tiesiskā valstī nav pieļaujama.

Satversmes tiesa lietu ierosinājusi par Likuma par budžetu un finanšu vadību 19.panta piektās daļas, Valsts kontroles likuma 44.panta otrās daļas un Tiesībsarga likuma 19.panta otrās daļas atbilstību Satversmes 1., 83. un 87.pantiem. Apstrīdētās normas noteic, ka Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Valsts kontroles un Tiesībsarga biroja budžeta pieprasījums līdz gadskārtējā budžeta likuma projekta iesniegšanai Ministru kabinetam bez pieprasījuma iesniedzēja piekrišanas nav grozāms.

Satversmes tiesa izvērtēs, kas ir varas dalīšanas princips un vai tas ir vai nav pārkāpts.

Saeima ir uzaicināta līdz šā gada 18.martam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir šā gada 18.jūnijs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211