Piektdien, 11.decembrī, uzrunājot Satversmes tiesas konferences „Pamattiesību ierobežojumu pieļaujamība demokrātiskā valstī” dalībniekus, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norādīja, ka arī demokrātiskā valstī pamattiesības var tikt ierobežotas vairākuma kopējā labuma interesēs, un akcentēja tiesnešu iesaisti pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka ikdienā tiesnesim, izskatot lietu un izšķirot strīdu, ir jāspēj identificēt pamattiesību regulējuma avotu, lai noteiktu pamattiesību līmeni un nodrošinātu atbilstoši definētās pamattiesības tvēruma aizsardzību. „Tā var būt Eiropas Savienības tiesību dimensija, un tad vadošā būs Eiropas Savienības Pamattiesību harta; ja tas ir nacionālo tiesību jautājums, tad minimālos standartus noteiks Eiropas Cilvēktiesību tiesa ar Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā paredzētajām garantijām, bet, iespējams, kādu no pamattiesību aizsardzības normām ir attīstījusi Satversmes tiesa, interpretējot Latvijas Republikas Satversmes normas,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Satversmes tiesas 19.gadadienas konstitucionālo tiesību konference bija veltīta jautājumiem, kas attiecas uz pamattiesību ierobežojumu nepieciešamību un to noteikšanu, kā arī pamattiesību ierobežojumu konstitucionalitātes izvērtēšanu. Bez Latvijas cilvēktiesību ekspertiem un Satversmes tiesas tiesnešiem konferencē ar priekšlasījumiem uzstājās arī Lietuvas un Ukrainas Konstitucionālo tiesu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211