Satversmes tiesas spriedumos ietverto tiesību normu interpretāciju tiesas izmanto savu nolēmumu argumentācijā, un tas ir viens no plašāk piemērotajiem tiesību avotiem, uz ko tiesas atsaucas – 5.decembrī konferencē "Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots" sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja, ka tas ir vērtīgs avots, jo Satversmes tiesas spriedumi parasti ir izvērsti un labi argumentēti. Tiesas tos izmanto gan kā jau gatavu noformulētu domu, gan kā savas argumentācijas pastiprinājumu.

Kā vērtīgu Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja Satversmes tiesas tradīciju tiesas jubileju ik gadu atzīmēt lietišķā gaisotnē – konferencē, kas veltīta kādam aktuālam aspektam Satversmes tiesas darbā. Šīgada tēma "Satversmes tiesas spriedums kā tiesību avots" ir aktuāla jebkurai tiesai, jo Satversmes tiesas judikatūra attīsta tiesību sistēmu un virza demokrātiskos procesus valstī, sacīja Ivars Bičkovičs.

Ar priekšlasījumu konferencē uzstājās arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis Jānis Neimanis.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211