Šogad 18.novembrī Latvijas valsts svinēs savu 90.dzimšanas dienu.

Novembrī un decembrī oficiāli tiks atzīmēta arī Latvijas tieslietu sistēmas izveidošanas 90 gadu jubileja.

Neatkarīgās Latvijas tieslietu sistēmas pirmsākumi saistāmi ar 1918.gada 2.decembra Ministru Prezidenta Kārļa Ulmaņa ziņojumu Latvijas Tautas Padomes sēdē par Tieslietu ministrijas nodibināšanu un pirmā tieslietu ministra Pētera Juraševska iecelšanu amatā.1918.daga 6.decembrī Latvijas Tautas Padome pieņēma „Pagaidu nolikumu par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību”, kuru parakstīja Ministru Prezidents K.Ulmanis un tieslietu ministrs P.Juraševskis.

1918.gada decembrī tika izveidota neatkarīgās Latvijas augstākā tiesu instance- Senāts, izveidota Tiesu palāta, iecelti apgabaltiesu priekšsēdētāji, apgabaltiesu prokurori un miertiesneši.

Atzīmējot neatkarīgās Latvijas tieslietu sistēmas 90 gadu jubileju, pirmais jubilejas ieskaņas pasākums notiks 2008.gada 20.jūlijā plkst.1400 Jēkabpils rajona Saukas pagasta „Lejas Meirānos” bijušā Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta senatora un Latvijas Tiesnešu biedrības priekšsēdētāja Jāņa Skudres dzimtas mājās.

Jānis Skudre dzimis 1889.gada 3.maijā Saukas „Lejas Meirānos”. Viņš mācījies un absolvējis Maskavas universitātes Juridisko fakultāti un Kijevas komercinstitūtu.

1921.gadā J.Skudre ticis iecelts par Latgales apgabaltiesas prokurora biedru, no 1922. līdz 1925. gadam strādājis par Jelgavas apgabaltiesas locekli.

No 1925.gada rudens līdz 1934.gada rudenim J.Skudre bijis Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs. 1934.gada rudenī J.Skudre iecelts par Latvijas Senāta Kriminālās kasācijas departamenta senatoru, kur strādājis līdz Latvijas okupācijai.

1941.gada 17.jūnijā Saukas „Lejas Meirānos” Jānis Skudre un viņa ģimene- sieva Velta un trīs meitas- apcietināti un izsūtīti uz Krievijas ziemeļu apgabaliem. 1942.gada 8.jūlijā bijušais senators staļinisko nāves nometņu cietumā miris.

Senatora J.Skudres sieva un meitas pārdzīvoja bargos izsūtījuma gadus un atgriezās Latvijā.

Senatora meitas Gaida Skudre un Balva Gūtmane vasaras vada Saukas „Lejas Meirānos”. Viņas laipni piekrita jubilejas pasākuma rīkošanai Skudres dzimtas mājās.

Pasākuma programmā paredzēts svētbrīdis, Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča uzruna, fragmentu lasījumi no Augstākās tiesas senatora Viļņa Vietnieka dokumentālās monogrāfijas „ Un zvaigzne ezerā krīt” Valmieras drāmas teātra aktiera Riharda Rudāka izpildījumā. Svētkos piedalīsies populārā mūziķu grupa „Zeļļi”, kura izpildīs latviskas un patriotiskas dziesmas.Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas preses sekretāre Linda Priedīte

E-pasts: linda.priedite@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211