Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa 18. un 19.aprīlī piedalījās Uzbekistānas Augstākās tiesas un Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūras (GIZ) organizētā seminārā par administratīvo procesu tiesā.

Seminārā, kas notika Taškentā, Uzbekistānā, apspriesta administratīvā tiesvedība Centrālāzijas valstīs Kazahstānā, Kirgiztānā un Uzbekistānā. Senatore Veronika Krūmiņa dalījās ar Latvijas administratīvo tiesu pieredzi.

Senatore dalījās pieredzē, kā Latvijā tiek izskatīts pieteikums par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, kā arī piedalījās diskusijās par citiem administratīvās tiesas darba aspektiem. Īpaša interese bija par Latvijas pieredzi ieviešot rakstveida procesu kā pamatprocesa veidu administratīvo lietu izskatīšanā, kā arī pakļautības jautājumu izšķiršana.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211