Ar Tieslietu padomes 7.oktobra lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārcelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Indra Meldere. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu.

Indrai Melderei ir 13 gadu pieredze darbā administratīvajā tiesā, tostarp 11 gadu pieredze Administratīvajā apgabaltiesā. Arī kasācijas instances tiesas darbā tiesnese guvusi praktisku darba pieredzi vairāku gadu garumā, jo, pirms kļūšanas par tiesnesi, strādājusi par tiesneša palīgu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.

Tiesnesei ir sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norāda, ka tiesneses vispusīgās zināšanas administratīvajās un administratīvā procesa tiesībās, kā arī iegūtā darba pieredze dos labu ieguldījumu kasācijas instances tiesas darbā Administratīvo lietu departamentā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv