22.martā darbu Senāta Administratīvo lietu departamentā sāk senators Ermīns Darapoļskis. Pie tiesas spriešanas senators stāsies pēc zvēresta došanas Valsts prezidentam.

Uz senatora amatu pretendēja, piedaloties atklātā konkursā. Pozitīvu atzinumu par Ermīna Darapoļska virzīšanu apstiprināšanai senatora amatā deva Senāta Administratīvo lietu departaments.

Saeima Ermīnu Darapoļski par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja 23.februārī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211