5.decembrī darbu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā sāk senators Jānis Pleps. Jānis Pleps pieteicās konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora amatu. Departamenta senatoru kopsapulce deva pozitīvu atzinumu viņa piemērotībai šim amatam. Saeima 13.oktobrī viņu apstiprināja par Augstākās tiesas tiesnesi.

Jānis Pleps 2011.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē.

2007.–2017.gadā Jānis Pleps bija vadošais pētnieks un lektors biznesa augstskolā “Turība”, kopš 2011.gada ir mācībspēks Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, no 2013.gada docents, Tiesību teorijas un vēstures Zinātņu katedras vadītājs, kopš 2021.gada arī fakultātes prodekāns starptautiskās sadarbības jautājumos.

Vienlaikus kopš 2015.gada bija Valsts prezidenta padomnieks – no 2019.gada padomnieks Tiesību politikas jautājumos, līdz tam Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks. Strādājis arī par Saeimas Juridiskā biroja juridisko padomnieku.

Jānim Plepam ir pieredze arī tiesu darbā. Savu jurista karjeru viņš sācis kā tiesneša palīgs Administratīvajā apgabaltiesā un Satversmes tiesā.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv