27. novembrī Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa tikās ar Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektoriāta pārstāvjiem, kas ieradušies Latvijā Eiropas Komisijas un Starptautiskā Valūtas fonda pēc programmas uzraudzības misijas ietvaros.

Tikšanās iniciatori bija Eiropas Komisijas pārstāvji. Žanna Dežagēre (Jeanne De Jeagher), Zigo Rutkovskis un Gatis Eglītis ar senatori Krūmiņu vēlējās pārrunāt ar Latvijas tiesu darba efektivizēšanu saistītus jautājumus.

Eiropas Komisijas pārstāvjus interesēja jaunā tiesnešu profesionālās novērtēšanas kārtība un tiesnešu apmācības sistēma.  

Runājot par lietu uzkrājumu samazināšanu tiesās, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja norādīja uz nupat pieņemtajiem Administratīvā procesa likuma grozījumiem, kas dod cerību, ka varētu paātrināties lietu izskatīšana. Tika pārrunātas arī netradicionālas lietu uzkrājuma samazināšanas metodes, piemēram, par tiesnešiem uz laiku apstiprinot augsta līmeņa tieslietu profesionāļus un ierēdņus. Senatore Krūmiņa norādīja arī uz nepieciešamību ar apmācībām, pienācīgu atalgojumu un motivācijas sistēmu stiprināt tiesnešu palīgu dienestu un citu tiesas personālu.

No 14. līdz 27. novembrim notika otrā Starptautisko aizdevēju pēcprogrammas uzraudzības misija Latvijā, kuras ietvaros tika izvērtēta Latvijas starptautisko saistību izpilde un ekonomikas atveseļošanās progress. Pēcuzraudzības misijā piedalījās Eiropas Komisijas, Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas eksperti.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211