Lai dotu iespēju tiesību zinātņu programmas studentiem nostiprināt augstskolā iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī apgūt praktiskās iemaņas ar tiesas spriešanu saistītās jomās, Augstākā tiesa uzsākusi jaunu projektu – piedāvāt prakses iespēju studentiem. Trešdien, 19. martā, praksi Senāta Administratīvo lietu departamentā uzsāka pieci Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes trešā kursa studenti.

Prakses ilgums būs seši mēneši, kuru laikā praktikanti strādās astoņas stundas nedēļā, palīdzot senatoriem sagatavot izskatāmās lietas, apkopojot tiesu praksi, analizējot tiesu statistikas datus un apgūstot citus senatoru palīgu pienākumus. Samaksu par darbu studenti nesaņems, taču iegūs neatsveramu pieredzi un prakses noslēgumā – Senāta rekomendāciju jeb atsauksmi, kas būs labs ieraksts topošā jurista CV un vērtīga priekšrocība darba tirgū.

Katram praktikantam būs savs senators - darbaudzinātājs. Departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, kura arī pati būs viena no prakses vadītājām, pauž gandarījumu, ka senatori Dace Mita, Rudīte Vīduša, Jautrīte Briede un Jānis Neimanis piekrituši uzņemties papildus pienākumus un strādāt ar studentiem. Departaments nolēmis to darīt gan tādēļ, lai atbalstītu spējīgus, mērķtiecīgus jauniešus, dodot iespēju pirmajai darba praksei, gan tādēļ, lai, iespējams, jau savlaikus sagatavotu senatoru palīgu rezervi.

Studenti, kuriem dota iespēja iziet praksi Augstākajā tiesā, tika izraudzīti konkursa kārtībā.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211