2.janvārī darbu Senāta Civillietu departamentā sāk senators Erlens Kalniņš. Pie tiesas spriešanas senators stāsies pēc zvēresta došanas Valsts prezidentam.

Erlens Kalniņš ir tiesību zinātņu doktors, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docents, kopš 2003.gada bija zvērināts advokāts.

Uz senatora amatu pretendēja, piedaloties atklātā konkursā. Pozitīvu atzinumu par Erlena Kalniņa virzīšanu apstiprināšanai senatora amatā deva Senāta Civillietu departaments.

Saeima Erlenu Kalniņu par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja 20.oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211