Ar šodienu Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatores amatā iecelta Civillietu tiesu palātas tiesnese Anda Vītola.

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātās tiesneša pienākumus Anda Vītola pilda kopš 1999. gada. Pirms tam bijusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas tiesnese, Latvijas Saimnieciskās tiesas tiesnese un valsts arbitre.

Anda Vītola ir dzimusi 1962. gadā. 1986. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi jurista kvalifikāciju. 2002. gadā viņai piešķirta pirmā tiesnešu kvalifikācijas klase.

Lēmumu par Andas Vītolas iecelšanu Senāta Civillietu departamenta senatores amatā pieņēma šī departamenta senatoru kopsapulce. Pirms tam pozitīvu atzinumu tiesneses karjeras virzībai bija devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211